anong uri ng teksto ang binasa patunayan keep Wikiquote running!